ZAPISNIK REDNEGA ZBORA ČLANOV ZA LETO 2019 in 2020

torek 17. 8 2021 ob 20.15

v prostorih kluba Komenda.

Predsednik UO
dr. Marjan Sedej