Upravni odbor Konjeniškega kluba Komenda se je sestal na izredni seji v ponedeljek 7.8.2023 in
obravnaval nastalo situacijo v zvezi s katastrofalnimi poplavami, ki so v celoti uničile hipodrom in
spremljajočo infrastrukturo.
Upravni odbor je sprejel vrsto sklepov za takojšen pristop k nujni sanaciji obstoječega stanja in
preprečitvi novih škod ter zadolžil posamezne člane UO za izvedbo potrebnih operativnih aktivnosti. Vsi
sprejeti sklepi vsebinsko konkretizirajo sprejeta stališča Upravnega odbora KK Komenda:

1. Takojšnja nujna sanacija površine hipodroma za izvedbo jesenskega sejma
2. Kasaške dirke v Komendi se za to sezono preklicujejo.
3. Vse člane KK Komenda se poziva in prosi za aktivno udeležbo pri izvajanju sanacijskih del.

V Komendi, 7.8.2023
Predsednik kluba:
Dr. Marjan Sedej