Konjeniški klub Komenda vabi na veliko kasaško dirko v Komendi, ki bo v nedeljo, 26. maja 2024 z začetkom ob 14. uri.
Ogled in parkiranje je brezplačno!

BILTEN

KASAŠKIM DIRKAM V KOMENDI V LETU 2024 NA POT

Spoštovani prijatelji kasaške družine, spoštovani člani Konjeniškega kluba Komenda, spoštovani poslovni partnerji in sponzorji, dragi vsi tukaj zbrani, vsi ljudje dobre volje: prisrčno pozdravljeni na današnjih kasaških dirkah, na prvih dirkah po uničujoči poplavi v letu 2023 in po uspešni sanaciji uničenega hipodroma v Komendi.

Preteklo leto je bilo v 70 – letni zgodovini Konjeniškega kluba Komenda brez dvoma eno najhujših. Vodna ujma, ki je v začetku avgusta 2023 zajela velik del naše Slovenije,in ki je bila v nekaterih predelih države še posebej kruta in neusmiljena, je svoj bes dodobra raztresla tudi nad občino Komenda in še posebej na naš hipodrom in njegovo infrastrukturo. Steza hipodroma je bila popolnoma uničena, spremenjena v hudourniške struge, uničena je bila infrastruktura, električni vodi, kanalizacija, ograja, asfaltne podloge, odneslo nam je velik del zemlje ob strugi vodotoka. Katastrofa brez primere! Bilo je hudo, le malokdo je verjel, da nam bo uspelo sanirati nastalo škodo, ki je po prvih ocenah znašala in po zaključku sanacije tudi dosegla 250.000,00 eur.

Žal je zakonodaja, ki je omogočila državno pomoč prizadetim posameznikom in podjetjem, športne klube popolnoma obšla, tako da Konjeniški klub ni dobil, kljub prijavi nobene, niti državne niti občinske pomoči.

Ob katastrofi se je ponovno pokazalo, da ljudje dobre volje, takrat, ko je najhuje, stopijo skupaj. Opravljenih je bilo več kot 3000 delovnih ur, posamezni član kluba so poleg svojih pridnih rok prispevali tudi svoje delovne stroje. Izjemen je bil tudi doprinos in pomoč nekaterih sponzorjev oziroma donatorjev, ki so, zavedajoč se svoje široke družbene odgovornosti, prišli v pomoč klubu. Največje opravljeno delo, je bila sanacija in ureditev brežine ob celotnem vodotoku v vrednosti več kot 100.000,00 eur. A to delo je zakonska obveza države, ki bi morala skrbeti za ureditev vodotokov v državi in vsaj v tem delu bi klub moral dobiti povrnjene vse stroške za opravljeno delo.

Za sanacijo steze, je bilo vgrajeno preko 700 kubičnih metrov tampona in okrog 300 zgornje plasti. Postavljena je bila nova ograja, ki je dejansko spremenila in obogatila videz hipodroma. Z izgradnjo pločnika je bila dodatno utrjena in sanirana brežina potoka ter izboljšana varnost gledalcev in tekmovalcev.

Verjamemo, da je opravljeno delo dobra osnova za to, da se boste vedno z veseljem udeleževali in ponovno vračali v Komendo, bodisi kot tekmovalci, trenerji, lastniki, rejci ali zgolj kot gledalci in prijatelji konjeniškega športa. Veselimo se vsakega vašega obiska in želimo, da se boste pri nas vedno počutili dobrodošli in sprejeti!

Eden največjih Slovencev 20. Stoletja, če ne največji, akademik dr. Anton Trstenjak, teolog, filozof in psiholog, je v svoji oporoki zapisal, da si Slovenci ne moremo privoščiti napak, ki si jih sicer lahko privoščijo veliki narodi. Velikost namreč lahko zgladi napake. Mi pa smo mali, zato je za nas že najmanjša napaka lahko usodna in to predvsem kadar gre za prepire, spore in razdore.

Če to velja za narod, kolikor bolj to velja za slovensko kasaštvo!

Ta misel se mi plete po glavi, ko gledam kaj se dogaja okrog nas. Kaj se dogaja v svetu ali v naši očetnjavi in to primerjam s tem, kar skušamo osmišljati tu v Komendi, kjer skoraj sedem desetletij tkemo pristne in poštene odnose v šopek pravih konjeniških prijateljev.

Tu v Komendi se resnično srečujemo prijatelji in zares gradimo in želimo oblikovati tudi v naprej: zgodbo o prijateljstvu, o srečanju s prijatelji.

Dragi prijatelji, želim vam lepo druženje, obilo veselja in športnih užitkov, dobro voljo, in seveda poštene in fair dirke.

PROGRAM TEKMOVALNEGA DNE V KOMENDI, 26. MAJA 2024

V uvodu kasaške sezone leta 2024 v Komendi, so današnje dirke prve po obnovitvi in sanaciji hipodroma. V konjeniškem klubu smo veseli, da se je, na objavljene propozicije prijavilo zadostno število konj, in da smo lahko pripravili 7 zanimivih dirk. Verjamemo, da nam bodo vozniki in njihovi konji pripravili vrhunsko kasaško prireditev z vsemi značilnostmi in podrobnostmi, ki delajo ta šport tako vznemirljiv, enkraten in adrealinski.

Osrednja točka današnjega tekmovalnega dne je gotovo Memorial Janka Juhanta, v spomin na ustanovitelja in prvega predsednika kluba, ki je trasiral začetno pot našemu klubu in postavil odločilne temelje konjeniškemu klubu, ki so, po skoraj sedem desetletjih, še vedno trdna osnova delovanja in razvoja. Več si o osebnosti tega velikega moža lahko preberete v nadaljevanju biltena.

Ostalih šest dirk je postavljenih tako, da smo upoštevali kar najširši spekter možnih nastopajočih. Želeli smo namreč privabiti čim večje število konj, v korist kasaškega športa in njegovega razvoja. Zato se zahvaljujem vsem, ki ste prijavili in pripravili svoje konje in omogočili vsem gledalcem, da uživajo ob poštenih in fair dirkah, strastno navijajo in preizkusijo svojo stavno srečo.

Zadnja, osma dirka je revijalna, ker nam ni uspelo, kljub začetnim obljubam lastnikov, zagotoviti zadostno število francoskih konj za izvedbo »normalne« dirke. A verjamemo, da je bil začetek projekta uvajanja francoskih kobil pred 10 leti pravi in potreben za nadaljnji razvoj in popularizacijo kasaškega športa in edina možnost za internacionalizacijo in napredovanje kasaštva v Sloveniji na višjo raven. Prav iz tega razloga smo se v klubu odločili, da podpremo lastnike in tekmovalce francoskih konj, če ne drugače pa vsaj revijalno. V Komendi smo se tudi odločili, da bomo, ne glede na število prijavljenih tekmovalcev za poni dirke, le te vedno organizirali. Gre vendarle za to, da privabimo otroke in mlade tekmovalce, ki bodo nekoč sedeli na tekmovalnem sulkyju in tako nadaljevali s kasaškim športom. Brez mladih ni nobene možnosti za preživetje tega športa. Srčno upam, da jim bomo svetal vzgled poštenih in požrtvovalnih tekmovalcev, trenerjev, rejcev in lastnikov! Za konec pa še tole. Vsem nastopajočim, ki bodo nastopili na posameznih dirkah in se uvrstili od 5 mesta navzdol, bo klub izplačal potne stroške v višini 50 eur za povrnitev dela stroškov in v spodbudo in zgled tudi ostalim prirediteljem dirk v Sloveniji. Komenda, maj 2024 dr.

Marjan Sedej, predsednik KK Komenda

Podrobnosti o dirkah tukaj