Na podlagi sklepa UO Konjeniška kluba Komenda z dne 18.01.2016 objavljamo obrazec za prijavo kandidatov za člane v organe kluba:

  1. PREDSEDNIKA KLUBA
  2. PODPREDSEDNIKA ZA KASAŠKO DEJAVNOST
  3. PODPREDSEDNIKA ZA SEJEMSKO DEJAVNOST
  4. ČLANA UPRAVNEGA ODBORA
  5. ČLANA NADZORNEGA ODBORA
  6. ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE

Kandidaturni obrazec za volitve v organe Konjeniškega kluba Komenda za mandatno obdobje 2016 – 2020 lahko dobite v pisarni Konjeniškega kluba Komenda vsak delovni dan od 8. do 12. ure, pri oglasni deski v hlevu ali na spletni strani Konjeniškega kluba Komenda ( www.kk-komenda.si )

Vsak član kluba z izpolnjenim obrazcem lahko predlaga sebe ali svojega kandidata, pri čemer mora obkrožiti za katero funkcijo ga oziroma se predlaga ter izpolniti tako svoje kot tudi kandidatove podatke, ki so zahtevani na obrazcu.

Izpolnjene obrazce lahko oddate v skrinjico pred oglasno desko v hlevih ali pošljete skenirano na elektronski naslov: kkkomenda@siol.net, najkasneje do 28.01.2016 do 24.00 ure.