Vabimo vas na redni Zbor članov Konjeniškega kluba Komenda, v petek 26.2.2016 ob 19.00 uri v prostore kluba.

DNEVNI RED:

1. Pozdrav

2. Izvolitev organov Zbora članov:

  • Delovnega predsednika in dveh članov overovateljev, verifikacijske komisije, zapisnikarja, treh članov volilne komisije

3. Poročila:

  • Predsednika
  • Tajnika in finančnega poslovanja
  • Nadzornega odbora
  • Disciplinske komisije

4. Poročilo verifikacijske komisije

5. Razprava na poročila

6. Sprejem novih članov

7. Razrešnica organov Konjeniškega kluba Komenda

  • Predsednika, podpredsednika, članov UO in NO, disciplinske komisije

8. Predstavitev kandidatov za predsednika kluba in plana dela za mandatno obdobje 2016 – 2020)

9. Volitve

  • Predsednik kluba
  • Člani upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije

10. Program Konjeniškega kluba Komenda za leto 2016

11. Pregled in potrditev sprememb Statuta Konjeniškega kluba Komenda

12. Podelitev priznanj

13. Razno

Po uradnem delu bo prijetno druženje ob hrani in pijači!

Konjeniški klub Komenda
Lojze Lah 
Predsednik