Dopisno glasovanje Zbora članov KK Komenda

Upravni odbor kluba je volilno komisijo v sestavi  Matjaž RAVNIKAR – predsednik, Milena VIDMAR in Maša HABJAN pooblastil za pripravo, organizacijo in izvedbo dopisnega Zbora članov za izvolitev organov KK Komenda in sicer za predsednika KK Komenda, 8 članov Upravnega odbora, predsednika in 2 člana Nadzornega odbora, predsednika in 2 člana Častnega razsodišča KK Komenda.

Volilna komisija se je sestala 9.2.2021 ob 16. uri na sedežu KK Komenda.

Ugotovitve:

  • Od 290 poslanih glasovnic je na klub prispelo 212 izpolnjenih glasovnic, 1 glasovnica se je na klub vrnila zaradi neznanega naslova;
  • Volilna udeležba na zboru članov KK komenda je bila 73,1 %;
  • podvojenih glasovnic ni bilo;
  • Sklep št. 1: Za predsednika in zakonitega zastopnika KK Komenda je izvoljen dr. Marjan Sedej.
  • Sklep št. 2: Za člane Upravnega odbora KK Komenda so izvoljeni naslednji člani (8): Roman Jerovšek, Igor Štebe, Polona Osolnik, Andrej Marinšek, Pavle Vidmar, Matej Jan, Aleš Müller, Jelenko Milić.
  • Sklep št. 3: Za predsednika Nadzornega odbora KK Komenda je izvoljen Mirko Jenko.
  • Sklep št. 4: Za člana Nadzornega odbora KK Komenda sta izvoljena Maksimilijana Marinšek in Jože Korbar.
  • Sklep št. 5: Za predsednika Častnega razsodišča KK Komenda je izvoljen Miha Tabernik.
  • Sklep št. 6: Za člana Častnega razsodišča KK Komenda sta izvoljena Janez Jerovšek in Ive Dovžan.