Obveščamo vas, da je UO kluba na svoji 4.redni seji dne 15.7.2021 sprejel sklep o izvedbi Zbora članov za leto 2019 in 2020.

Vabljeni na redni letni Zbor članov Konjeniškega kluba Komenda, ki bo v petek 13.8.2021 ob 19.30 uri v zgornjih prostorih hleva.

Vabilo in dnevni red za Zbor članov prejmejo člani po redni pošti od 2.8.2021 dalje.

Predsednik UO
Marjan Sedej